+49 171 7450 192
Seite wählen

TRANSPORTI KUFOMAVE PIKELLIMI 24

Tel: +49 171 7450 192

VENDET NË TË CILAT NE TRANSPORTOJMË KUFOMA

ARSYET PËR TRANSFERIMIN E NJË KUFOME NË VENDIN E LINDJES

Kryesisht ishte dëshira e personit të ndjerë që të varroset një ditë në atdheun e tij, ku paraardhësit gjetën prehje të përjetshme. Përveç kësaj, shumica e anëtarëve të familjes jetojnë në vendin e tyre të lindjes, d.m.th. njerëzit e afërt me ta që marrin pjesë në varrim dhe që duan t’i thonë lamtumirë të ndjerit për herë të fundit.

Përveç kësaj, ka zakone të ndryshme fetare dhe tradicionale që duhet të respektohen në varrimet që nuk do të ishin të mundshme në vendet e tjera jashtë vendlindjes.

 Në këtë drejtim, kompania jonë është specializuar në transferimin e kufomave në vende të ndryshme të Evropës – natyrisht duke marrë parasysh kërkesat e ndryshme kulturore.

Vendet në të cilat ne transportojmë kufoma përfshijnë Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi dhe vendet e tjera në Ballkan, por edhe të gjitha vendet e tjera në Evropë dhe riatdhesimin e personave të vdekur nga Gjermania, Italia, Franca, Belgjika, Hollanda, Norvegjia, Suedia, etj.

 

Shqetësimi ynë i përzemërt është të përmbushim dëshirën e fundit të të ndjerit, të organizojmë dhe kryejmë lamtumirën e fundit me dinjitet dhe t’i mbështesim të pikëlluarit me këshilla dhe veprime gjatë kësaj kohe tejet të vështira dhe pikëlluese për humbjën e me të dashurit të tyre.

TRANSPORT I KUFOMËS PËR NË VENDET E BALLKANIT DHE EVROPËS

NE JU KËSHILLOJMË DHE JEMI PRANË JUSH NË ÇDO KOHË

Trajtimi me respekt, përpikmëria, kushtet e ndershme, si dhe besimi dhe besueshmëria janë kërkesat tona kur transferojmë kufomat në vendlindje.

TRANSPORTI I TË NDJERIT ME AEROPLAN

Transporti me i sigurt i kufomave nga vendet e largta eshte me aeroplan

Transporti i kufomave me aeroplan

Transferimi i kufomave me aeroplan – ne organizojmë gjithçka, në mënyrë profesionale dhe të besueshme

TRANSPORTI I TË NDJERIT NGA TOKA

Transport per toke beset me makina speciale

Transporti i kufomave me makina speciale

Transporti i të ndjerëve me makina speciale për në vendlindje nga gjithë Evropa – me besueshmëri dhe në kohë të saktë

 

PROCEDURA PËR NJË TRANSFERIM NË VENDIN E LINDJES

Organizimi i mirë luan një rol të rëndësishëm në transferimin e kufomave jashtë vendit ose në vendin e lindjes së të ndjerit. Para së gjithash – transferimi i kufomës kryhet gjithmonë nga një shtëpi funerale e regjistruar.

 

VENDET NË TË CILAT NE TRANSPORTOJMË KUFOMA

TRANSPORT I KUFOMËS PËR NË VENDET E BALLKANIT DHE EVROPËS

TRANSPORTI I KUFOMAVE NGA GJERMANIA

 Transferimi i kufomave nga Gjermania në Kosovë, Shqipëri, Mali i Zi dhe vendet e tjera

TRANSPORTI I KUFOMAVE NGA FRANCA

Mbështetje në rast të vdekjes dhe transportit të sigurt të kufomave nga Franca në vendin e lindjes

TRANSPORTI I KUFOMAVE NGA ITALIA PËR NË ATDHE

Transporti i kufomave nga Italia për në Kosovë, Shqipëri, Mali i Zi dhe vendet e tjera të Evropës

TRANSPORTI I KUFOMAVE NGA ZVICRRA

Mbështetje në rast të vdekjes dhe transportit të sigurt të kufomave nga Zvicrra në vendin e lindjes

TRANSPORTI I TRUPAVE NGA BELGJIKA

Aspektet tradicionale dhe fetare të transportit të kufomave nga Belgjika në vendin e tyre të lindjes

TRANSPORTI I TRUPAVE NGA HOLLANDA

Ndihmë dhe mbështetje në mjerimin – transportimin e kufomave nga Hollanda në vendin e tyre të lindjes

TRANSPORTI I TRUPAVE NGA NORVEGJIA

Të sigurt, të besueshëm dhe me transparencë të kostos – transportimi i kufomave nga Norvegjia në vendin tuaj

TRANSPORTI I KUFOMAVE NGA SUEDIA PËR NË VENDLINDJE

Organizimi dhe transporti i kufomave nga Suedia; të sigurt, dinjitoz dhe në kohë

KOSTOT E TRANSPORTIT TË TË NDJERIT JASHTË VENDIT

ÇFARË KUSHTON TRANSPORTIMI I NJË KUFOME NË VENDIN E LINDJES?

Në këtë rast, edhe nëse është kaq i vështirë, për fat të keq disa formalitete duhet të kontrollohen dhe të kujdesen për to. Nga njëra anë, ekzistojnë disa dokumente, nga ana tjetër, sqarimi i kostove të varrimit dhe riatdhesimit

LEXO MË SHUMË

DOKUMENTE TË RËNDËSISHME PËR TRANSPORTIN E KUFOMAVE

CILAT DOKUMENTE KËRKOHEN PËR TRANSFERIMIN E KUFOMAVE JASHTË VENDIT?

Para së gjithash, kërkohet një certifikatë lindje dhe nje certifikatë e statusit martesor( certifikata e marteses), e cila përbëhet nga dy forma. Kjo lëshohet nga mjeku i familjes, në rast vdekjeje në shtëpi, ose nga një mjek tjetër, në rast vdekjeje në spital ose shtëpi pleqsh. Për më tepër, kërkohet një kartë identiteti ose pasaportë nga vendi në të cilin i ndjeri jetonte.

MË SHUMË>>

 

 

KUSH MUND T’I TRANSPORTOJË TË VDEKURIT?

KUSH ËSHTË PËRGJEGJËS PËR TRANSFERIMIN E KUFOMËS? APO ME FJALË TË TJERA – KUSH LEJOHET TË TRANSPORTOJË TË VDEKURIT?