+49 171 7450 192
Seite wählen

TRANSPORTI KUFOMAVE PIKELLIMI 24

KUSH MUND T’I TRANSPORTOJË TË VDEKURIT?

VDEKJA ËSHTË PROCES NATYROR, POR DHËMBJA QË KEMI PËR ME TË DASHURIT TONË QË NDËRROJNË JETË E BËJNË KËTË PROCES TË DHIMBSHËM E MË PLOTË PIKËLLIM….

Pasi një person vdes, ka disa formalitete që duhet të plotësohen në mënyrë që të ndodhë një funeral. Nëse i ndjeri jetoi dhe punoi në Gjermani, sidoqoftë, nëse ai ose ajo do të varroset në atdheun e tij (p.sh. në Shqipëri, Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni, Sanxhak, Lugina e Preshevës), ka dispozita të mëtejshme, veçanërisht në lidhje me transportin e kufomave.

 

Kush është përgjegjës për transferimin e kufomës? Apo me fjalë të tjera – kush lejohet të transportojë të vdekurit? 

 

Transporti i kufomës mund të kryhet vetëm nga një ndërmarrje e regjistruar  mortore ose e akredituar. Me fjalë të tjera, nga njerëz që jo vetëm që kanë ekspertizë, por edhe përvojën e nevojshme.

Ne jemi një shtëpi funerali e regjistruar dhe e akredituar për kufomat jashtë vendit

Një kompani e regjistruar dhe e akredituar si e jona ka mjete transportuese speciale, të pajisura në mënyrë të përshtatshme, që plotësojnë të gjitha standardet ndërkombëtare të higjienës për transferim të sigurt, të besueshëm dhe dinjitoz të kufomave jashtë vendit ose në shtëpi.

Meqenëse kërkesat ligjore mund të ndryshojnë nga vendi në vend, është shumë e rëndësishme që shtëpia e varrimit të përputhet siç duhet me të gjitha formalitetet burokratike. Me përvojë 25 vjeçare, ne jemi mbështetja juaj e besueshme – në krahun tuaj në çdo kohë.

Ne jemi me ju dhe për ju të ju lehtësojmë ditet e pikëllimit!

ÇFARË TË BËJMË NË RAST TË VDEKJES?

NDIHMË DHE MBËSHTETJE NË RAST VDEKJEJE: NE JU KËSHILLOJMË

Humbja e një anëtari të familjes ose një të dashur shoqërohet gjithmonë me stres të fortë emocional dhe pikëllim. Në një kohë kaq të dhimbshme, të pikëlluarit janë në tronditje për herë të parë, por duhet të kujdesen për detajet e transferimit dhe varrimit.

LEXO MË SHUMË

LLOJET E TRANSFERIMIT – CILAT JANË OPSIONET?

MAKINË SPECIALE OSE AEROPLAN SI NJË MJET PËR TË TRANSPORTUAR TË NDJERIN/EN.

 

TRANSPORTI I TË NDJERIT ME AEROPLAN

Transporti me i sigurt i kufomave nga vendet e largta eshte me aeroplan

Transporti i kufomave me aeroplan

Transferimi i kufomave me aeroplan – ne organizojmë gjithçka, në mënyrë profesionale dhe të besueshme

TRANSPORTI I TË NDJERIT NGA TOKA

Transport per toke beset me makina speciale

Transporti i kufomave me makina speciale

Transporti i të ndjerëve me makina speciale për në vendlindje nga gjithë Evropa – me besueshmëri dhe në kohë të saktë

 

PROCEDURA PËR NJË TRANSFERIM NË VENDIN E LINDJES

Organizimi i mirë luan një rol të rëndësishëm në transferimin e kufomave jashtë vendit ose në vendin e lindjes së të ndjerit. Para së gjithash – transferimi i kufomës kryhet gjithmonë nga një shtëpi funerale e regjistruar.

 

VENDET NË TË CILAT NE TRANSPORTOJMË KUFOMA

TRANSPORT I KUFOMËS PËR NË VENDET E BALLKANIT DHE EVROPËS

TRANSPORTI I KUFOMAVE NGA GJERMANIA

 Transferimi i kufomave nga Gjermania në Kosovë, Shqipëri, Mali i Zi dhe vendet e tjera

TRANSPORTI I KUFOMAVE NGA FRANCA

Mbështetje në rast të vdekjes dhe transportit të sigurt të kufomave nga Franca në vendin e lindjes

TRANSPORTI I KUFOMAVE NGA ITALIA PËR NË ATDHE

Transporti i kufomave nga Italia për në Kosovë, Shqipëri, Mali i Zi dhe vendet e tjera të Evropës

TRANSPORTI I KUFOMAVE NGA ZVICRRA

Mbështetje në rast të vdekjes dhe transportit të sigurt të kufomave nga Zvicrra në vendin e lindjes

TRANSPORTI I TRUPAVE NGA BELGJIKA

Aspektet tradicionale dhe fetare të transportit të kufomave nga Belgjika në vendin e tyre të lindjes

TRANSPORTI I TRUPAVE NGA HOLLANDA

Ndihmë dhe mbështetje në mjerimin – transportimin e kufomave nga Hollanda në vendin e tyre të lindjes

TRANSPORTI I TRUPAVE NGA NORVEGJIA

Të sigurt, të besueshëm dhe me transparencë të kostos – transportimi i kufomave nga Norvegjia në vendin tuaj

TRANSPORTI I KUFOMAVE NGA SUEDIA PËR NË VENDLINDJE

Organizimi dhe transporti i kufomave nga Suedia; të sigurt, dinjitoz dhe në kohë

KOSTOT E TRANSPORTIT TË TË NDJERIT JASHTË VENDIT

ÇFARË KUSHTON TRANSPORTIMI I NJË KUFOME NË VENDIN E LINDJES?

Në këtë rast, edhe nëse është kaq i vështirë, për fat të keq disa formalitete duhet të kontrollohen dhe të kujdesen për to. Nga njëra anë, ekzistojnë disa dokumente, nga ana tjetër, sqarimi i kostove të varrimit dhe riatdhesimit

LEXO MË SHUMË

DOKUMENTE TË RËNDËSISHME PËR TRANSPORTIN E KUFOMAVE

CILAT DOKUMENTE KËRKOHEN PËR TRANSFERIMIN E KUFOMAVE JASHTË VENDIT?

Para së gjithash, kërkohet një certifikatë lindje dhe nje certifikatë e statusit martesor( certifikata e marteses), e cila përbëhet nga dy forma. Kjo lëshohet nga mjeku i familjes, në rast vdekjeje në shtëpi, ose nga një mjek tjetër, në rast vdekjeje në spital ose shtëpi pleqsh. Për më tepër, kërkohet një kartë identiteti ose pasaportë nga vendi në të cilin i ndjeri jetonte.

MË SHUMË>>

 

 

KUSH MUND T’I TRANSPORTOJË TË VDEKURIT?

KUSH ËSHTË PËRGJEGJËS PËR TRANSFERIMIN E KUFOMËS? APO ME FJALË TË TJERA – KUSH LEJOHET TË TRANSPORTOJË TË VDEKURIT?