+49 171 7450 192
Seite wählen

TRANSPORTI KUFOMAVE PIKELLIMI 24

PROCEDURA PËR NJË TRANSFERIM NË VENDIN E LINDJES

TRANSFERIMI I KUFOMAVE JASHTË VENDIT: CILAT DOKUMENTE NA DUHEN NEVE SI NDËRMARRJE PËR TRANSPORTIN E KUFOMAVE?

Organizimi i mirë luan një rol të rëndësishëm në transferimin e kufomave jashtë vendit ose në vendin e lindjes së të ndjerit. Para së gjithash – transferimi i kufomës kryhet gjithmonë nga një shtëpi funerale e regjistruar.

 

Përveç një certifikate vdekjeje, e cila lëshohet nga mjeku i familjës ose një mjek tjetër në varësishtë nga vendi i  vdekjes në shtëpi ose në spital / shtëpi pleqsh, ne si shtëpi funerale kemi nevojë edhe për një kartë identiteti të të ndjerin dhe një dokument shtëpie. Kështu që ne jemi në gjendje të kujdesemi për të gjitha dokumentet e tjera që janë të nevojshme për një transferim jashtë vendit.

KËSHILLË, ORGANIZIM TË SAKTË DHE TRANSFERIM DINJITOZ – MUND TË NA BESONI

Në varësi të vendit, kushteve kohore dhe nevojave individuale të të pikëlluarve, ne do t’ju këshillojmë për llojet e transferimit dhe do t’ju japim një pasqyrë të kostove. Të gjitha shërbimet dhe tarifat janë të përfshira në mënyrë që të mos ngarkohen shpenzime shtesë.

 

Me makinën tonë të pajisur siç duhet, marrim personin e ndjerë nga shtëpia ose nga spitali dhe, në varësi të marrëveshjes, i transportojmë ato në aeroport për një transferim kufomash me ajër ose përmes vijës toksore për në vendin e caktuar.

LLOJET E TRANSFERIMIT – CILAT JANË OPSIONET?

MAKINË SPECIALE OSE AEROPLAN SI NJË MJET PËR TË TRANSPORTUAR TË NDJERIN/EN.

Trupi i një personi të vdekur transportohet në vendin e caktuar me aeroplan ose makinë. Të dy llojet e transferimit janë të përshtatshme për transferimin e trupave në të gjithë Evropën. Në raste të jashtëzakonshme ose nëse, për çfarëdo arsye, transferimi i kufomës duhet të kryhet veçanërisht shpejt, avioni është zgjidhja më e mirë.

 

Çoftë me makinë apo me aeroplan si mjet për transportimin e të ndjerit/es jashtë vendit – të gjitha standardet e higjienës përmbushen në mënyrë që varrosja të mund të kryhet në vendlindje pa asnjë problem.

NE JU KËSHILLOJMË DHE JEMI PRANË JUSH NË ÇDO KOHË

Trajtimi me respekt, përpikmëria, kushtet e ndershme, si dhe besimi dhe besueshmëria janë kërkesat tona kur transferojmë kufomat në vendlindje.

 

TRANSPORTI I TË NDJERIT ME AEROPLAN

Transporti me i sigurt i kufomave nga vendet e largta eshte me aeroplan

Transporti i kufomave me aeroplan

Transferimi i kufomave me aeroplan – ne organizojmë gjithçka, në mënyrë profesionale dhe të besueshme

TRANSPORTI I TË NDJERIT NGA TOKA

Transport per toke beset me makina speciale

Transporti i kufomave me makina speciale

Transporti i të ndjerëve me makina speciale për në vendlindje nga gjithë Evropa – me besueshmëri dhe në kohë të saktë

 

PROCEDURA PËR NJË TRANSFERIM NË VENDIN E LINDJES

Organizimi i mirë luan një rol të rëndësishëm në transferimin e kufomave jashtë vendit ose në vendin e lindjes së të ndjerit. Para së gjithash – transferimi i kufomës kryhet gjithmonë nga një shtëpi funerale e regjistruar.

 

VENDET NË TË CILAT NE TRANSPORTOJMË KUFOMA

TRANSPORT I KUFOMËS PËR NË VENDET E BALLKANIT DHE EVROPËS

TRANSPORTI I KUFOMAVE NGA GJERMANIA

 Transferimi i kufomave nga Gjermania në Kosovë, Shqipëri, Mali i Zi dhe vendet e tjera

TRANSPORTI I KUFOMAVE NGA FRANCA

Mbështetje në rast të vdekjes dhe transportit të sigurt të kufomave nga Franca në vendin e lindjes

TRANSPORTI I KUFOMAVE NGA ITALIA PËR NË ATDHE

Transporti i kufomave nga Italia për në Kosovë, Shqipëri, Mali i Zi dhe vendet e tjera të Evropës

TRANSPORTI I KUFOMAVE NGA ZVICRRA

Mbështetje në rast të vdekjes dhe transportit të sigurt të kufomave nga Zvicrra në vendin e lindjes

TRANSPORTI I TRUPAVE NGA BELGJIKA

Aspektet tradicionale dhe fetare të transportit të kufomave nga Belgjika në vendin e tyre të lindjes

TRANSPORTI I TRUPAVE NGA HOLLANDA

Ndihmë dhe mbështetje në mjerimin – transportimin e kufomave nga Hollanda në vendin e tyre të lindjes

TRANSPORTI I TRUPAVE NGA NORVEGJIA

Të sigurt, të besueshëm dhe me transparencë të kostos – transportimi i kufomave nga Norvegjia në vendin tuaj

TRANSPORTI I KUFOMAVE NGA SUEDIA PËR NË VENDLINDJE

Organizimi dhe transporti i kufomave nga Suedia; të sigurt, dinjitoz dhe në kohë

KOSTOT E TRANSPORTIT TË TË NDJERIT JASHTË VENDIT

ÇFARË KUSHTON TRANSPORTIMI I NJË KUFOME NË VENDIN E LINDJES?

Në këtë rast, edhe nëse është kaq i vështirë, për fat të keq disa formalitete duhet të kontrollohen dhe të kujdesen për to. Nga njëra anë, ekzistojnë disa dokumente, nga ana tjetër, sqarimi i kostove të varrimit dhe riatdhesimit

LEXO MË SHUMË

DOKUMENTE TË RËNDËSISHME PËR TRANSPORTIN E KUFOMAVE

CILAT DOKUMENTE KËRKOHEN PËR TRANSFERIMIN E KUFOMAVE JASHTË VENDIT?

Para së gjithash, kërkohet një certifikatë lindje dhe nje certifikatë e statusit martesor( certifikata e marteses), e cila përbëhet nga dy forma. Kjo lëshohet nga mjeku i familjes, në rast vdekjeje në shtëpi, ose nga një mjek tjetër, në rast vdekjeje në spital ose shtëpi pleqsh. Për më tepër, kërkohet një kartë identiteti ose pasaportë nga vendi në të cilin i ndjeri jetonte.

MË SHUMË>>

 

 

KUSH MUND T’I TRANSPORTOJË TË VDEKURIT?

KUSH ËSHTË PËRGJEGJËS PËR TRANSFERIMIN E KUFOMËS? APO ME FJALË TË TJERA – KUSH LEJOHET TË TRANSPORTOJË TË VDEKURIT?